برخی از مدرسین مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

 دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

 دکتر قندچی، مهندس طیبی ، مهندس فولادی ، مهندس آشتیانی ،  مهندس شاعف، مهندس مانی زاده، دکتر  نام آور

 مهندس اسکندرلو، مهندس فغان زاده، ، مهندس عسگری، مهندس قاسم زاده، مهندس بهروزی ، مهندس شریفی

 مهندس رمضانی ، مهندس صادقی، مهندس کاویانی، مهندس خورشیدی

 

دپارتمان تاسیسات

 دکتر ابراهیمی، مهندس رضایی، مهندس اسمی خانی ، مهندس فاضل ، مهندس گودرزی نسب ، مهندس هراتی ، مهندس جولایی، مهندس سلمانی

 

دپارتمان مکانیک

 مهندس مطلق، مهندس مخبر ، مهندس فرشته خصلت ، مهندس عباسی ، مهندس عاشوری ، دکتر شکری ، مهندس نیک مهر

 

 دپارتمان عمران

 مهندس حاج فتحعلی ، مهندس کفشدوز ، مهندس آیرون

 

 دپارتمان صنایع

 مهندس زندی، مهندس فتحی ، مهندس خرادپور ، مهندس یوسفی زاده، مهندس چیتگر ، مهندس ابوعلی زاده

 

 دپارتمان برق و ابزار دقیق

 مهندس لطفی ، مهندس شاه نظری ، مهندس پهلوان زاده ، مهندس باختری، مهندس فرامرززاده ، مهندس برنده فر

 مهندس جانقربان ، مهندس سلیمانی ، دکتر رنجبر ، مهندس عیوض خانی ، مهندس اسمی خانی

 دکتر سریری ، مهندس رمضانی ، مهندس خیراندیش ، مهندس رضایی ، مهندس کتیرائی،مهندس شکری

 مهندس آساد حیدری ، مهندس پورغلام ،مهندس پورزاهد ، مهندس راکی زاده ، محمد حیدری، مهندس علیزاده

 

 دپارتمان مواد و متالورژی

 دکتر عنایت اله نام آور ، دکتر سعید شیبانی