دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی سالی دو بار  هر سال برگزار می شود. این آزمون در 7 رشته اصلی مرتبط با ساختمان و شهرسازی به شرح زیر برگزار می شود:

  • رشته های تاسیسات برقی ساختمان
  • تاسیسات مکانیکی ساختمان
  • عمران
  • معماری
  • ترافیک
  • شهرسازی
  • نقشه برداری

 

کلیه کارشناسانی که دارای مدرک مهندسی در هر یک از رشته های فوق هستند با گذشت سه سال از زمان فارغ التحصیلی مجاز به شرکت در این آزمونها هستند. برای اینکه مطمئن شوید مدرک شما با رشته های فوق مرتبط است می توانید به واحد عضویت سازمان نظام مهندسی استان خود مراجعه نمایید. تمامی استانهای کشور دارای سازمان نظام مهندسی هستند . .پس از آنکه مطمئن شدید رشته شما مورد قبول است و سه سال هم از زمان فارغ التحصیلی تان گذشته باید عضو سازمان شده و خود را برای آزمون دوره بعدی آماده کنید .

قبولی در این آزمون مزایای بسیار زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت با قبولی در این آزمون شما می توانید پروانه اشتغال بکار در حرفه مهندسان کسب نمایید و بواسطه آن به عنوان کارشناس سازمان نظام مهندسی در امور نظارت ساختمانها و یا طراحی و نظارت ساختمانهای استان خود فعالیت کنید. چنانچه اشتغال فعلی تان طوری است که اصلا و ابدا فرصت کار در زمینه جدید را ندارید می توانید به شرکت های حقوقی . معتبر سهمیه تان را اجاره دهید .و مبلغ خوبی را در ازای اجاره سالانه پروانه خود کسب نمایید.

مجتمع فنی عالی نوین پارسیان در راستای آماده سازی مهندسین رشته های فوق برای شرکت در آزمون نظام مهندسی دوره های آمادگی این آزمون را با همکاری اساتید رسمی سازمان نظام مهندسی و مولفین کتب آمادگی این آزمون برگزار می کند.