آيين نامه تخفيف

دانشجوياني كه قصد شركت در دوره هاي ترميك را دارند مي توانند به دو صورت ثبت نام نمايند:
1- در صورت پرداخت نقدي كامل دروس دانشجويان شامل 20% تخفيف مي شوند.
2- در صورت پرداخت به صورت اقساط ، دانشجويان شامل 15% تخفيف شده وشرايط پرداخت به شرح زير مي باشد. 
ثلث مبلغ شهريه را به صورت نقدي و مابقي را طي دو فقره چك حداکثر دوماهه پرداخت مي نمايند. 
تبصره : لازم به ذكر است تخفيف ويژه پرداخت اقساطي با ارائه چك فقط در روز ثبت نام مقدور مي باشد.
در صورت تمايل متقاضيان به شركت در دوره هاي تك درس قوانين تخفيف به صورت زير مي باشد:

1- متقاضياني كه در حال تحصيل در دانشگاه مي باشند تنها با ارائه كارت دانشجويي شامل 10% تخفيف مي باشند.

2- ثبت نام بصورت آنلاین شامل 5 % تخفیف می باشد.

3- ثبت نام بیش از سه دوره شامل 12% تخفیف می باشد .

4- ثبت نام برای بار دوم در دوره شامل 30% تخفیف می باشد.